I mange år har vi gået med tanker om, at der er behov for et hjemligt sted for mennesker med multisygdomme. Disse mennesker har flere sygdomme og er nået til en fase i deres liv, hvor de har brug for pleje og omsorg, som ikke er muligt at få derhjemme. I 2017 besluttede vi, at de tanker, der ligger os på hjertet, skal blive til virkelighed. 

Vi er nu en bestyrelse bestående af 7 engagerede personer, alle med forskellig baggrund og kompetence


Projektbeskrivelse

Vores projekt har været en rejse, inspireret af muligheder, vi har set i andre EU-lande, og hvordan vi kan tilpasse dem til vores danske sundhedsvæsen. Vi ønsker, at mennesker med multisygdomme får samme behandling som mennesker med for eksempel en kræftdiagnose. Vi ønsker, at de kan komme til et sted, hvor de modtager omsorg og pleje baseret på deres behov og den fase, de er i deres liv. Vi har derfor ønsket at blive et friplejehjem, der kan give denne omsorg, samtidig med at vi fungerer som nøglepersoner for dem og hjælper dem med at navigere i sundhedsvæsenets mange kontakter.

Vi ønsker at tilbyde et hjem med varme og hjemlige omgivelser, hvor der gives personlig omsorg til den enkelte beboer, og omsorg til deres pårørende. Der er personale døgnet rundt i huset. Frivillige er vigtige samarbejdspartnere for hjemmet og sammen med de pårørende vil vi sørge for, at den enkelte beboer føler sig hjemme. Alle ønsker at kunne blive boende hjemme, men når situationen ændrer sig, og det ikke længere er muligt at være i eget hjem, er det vigtigt, at finde et sted, hvor man føler sig hjemme. Det er hvad Friplejehjemmet Ebenhaezer ønsker at tilbyde, at vores beboere føler anerkendelse, at de stadig har selvbestemmelse over eget liv og hvad der er vigtigt for dem at holde fast i. Personalet har fokus på hvad beboerne selv kan, og det er vigtigt at holde fast i disse funktioner og hvor der er behov for hjælp eller støtte, finder vi sammen løsninger. Løsninger kan også være med hjælp fra velfærdsteknologi, så man dermed har mulighed for at holde fast i sin selvstændighed og livskvalitet.