Navnet Ebenhaezer stammer fra Bibelen:

1.Samuelsbog 7:12.
Beretningen her, fortæller om Guds hjælp til Samuel og Isralitterne, under deres kamp mod Filistrene. Samuel markerer dette slag med en sten, som han kaldte Eben-ha-Ezer og siger “Hidtil har Herren været med os!”

Vi fornemmer at Gud har lagt projekt “Ebenhaezer” i vores hjerter, og vi er blevet velsignet i processen over de sidste to år. Vi arbejder ud fra hvad Gud vil vi skal gøre og Han kan virkeliggøre dette projekt.

Friplejehjemmet Ebenhaezer arbejder ud fra kristne værdier, fordi omsorg, nærhed og næstekærlighed er vigtig for os. Vi ønsker, at der skal være mulighed for samtale om tro, andagter om morgenen, og dagene afsluttes med aftensang. Personalet vil kunne tage samtaler med den enkelte omkring troen eller finde en som kan.

Alle er velkommen og man skal ikke være personlig kristen for at bo på hjemmet, men vi ønsker at værdierne respekteres. Deltagelse i andagter, gudstjenester etc, er et frit valg.

Vi er ikke tilknyttet nogen bestemt kristen trosretning, I bestyrelsen har vi medlemmer, som er tilknyttet folkekirken, men også medlemmer som kommer i frikirker.

Formålsbeskrivelse for Friplejehjemmet  Ebenhaezer

 • At skabe et sted for patienter med længerevarende kroniske livstruende sygdomme.
 • At Friplejehjemmet Ebenhaezer arbejder ud fra kristne diakonale værdier.
 • At der er et højt fokus på trygge rammer, omsorg og kærlighed til den enkelte beboer og deres pårørende, med rum til den “svære samtale”.
 • At beboerne kan fastholde deres selvbestemmelsesret og bibeholde egne normer og værdier.
 • At Friplejehjemmet Ebenhaezer  er et sted, hvor der er stor fokus på nye teknologier.
 • At skabe et trygt sted med ro i flotte naturomgivelser.
 • At inddrage frivillige og udvikle det gode samarbejde med lokalområdet.
 • At skabe økonomisk grundlag for etablering og drift af Friplejehjemmet Ebenhaezer.

Vores vigtigste værdier er:

 • At der gives omsorg og nærhed til den enkelte patient og deres pårørende.
 • At der er åbenhed og mulighed for at tale om, og styrke sin kristne tro.
 • At hjemmet er et hjem for alle.
 • At patienterne kan holde fast i deres selvbestemmelsesret, og der arbejdes ud fra borgercentreret omsorg.
 • At Friplejehjemmet Ebenhaezer  har  et godt arbejdsmiljø.
 • At personalet er professionelt og empatisk.