Der er fokus på teknologi, som kan bruges i Friplejehjemmet Ebenhaezer, så patienter kan være selvhjulpne, så godt som muligt. 

Tekniske hjælpemidler
Tekniske hjælpemidler