Du vil blive visiteret af din hjemkommune. Målgruppen for vores Friplejehjem er mennesker med multisygdomme, som har behov for at komme på plejehjem. Det kan for eksempel være patienter med lunge- eller hjertesygdomme, men også personer med MS, ALS eller andre sygdomme. 

Vi ønsker at hjælpe mennesker med at være selvhjulpne. Vi ønsker at vores beboere bevarer deres selvbestemmelsesret og deres egne normer og værdier. Og dermed lever så godt som muligt i den del, de har tilbage af livet.

Eksempel – Geerlinghospice (Organisation Sevagram) – Holland