I mange år har vi gået med tanker om at opstarte et hjem for menneske med en kroniske livstruende sygdom. Der er behov for hjemligt sted, når pleje og omsorg ikke længere mere er muligt i eget hjem. I 2017 besluttede vi, at de tanker som er lagt i vores hjerter, skal blive til virkelighed. Vi er nu, 2 år senere, en bestyrelse, som består af 7 engagerede mennesker, alle med forskellige baggrund og kompetencer.

Projektet er inspireret af  Hollandsk koncept.

Projektet vil overføre det hollandske koncept til danske forhold, og for allerførste gang i DK opføre et Hospicehjem (friplejehjem). Da der er et stort behov.
I Holland er der mulighed for at få tilbyde palliative pleje på et Hospice på forskellige niveauerne. Specialiseret, som vi også kender det her i Danmark og så på basale niveau. Alle skal have mulighed for at få tilbudt palliative pleje, også når de ikke længere ønsker at bo i eget hjem. I Holland har de derfor f.eks. palliative afdelinger på et plejehjem, eller et lille Hospice, som er organiseret af frivillige, hvor hjemmeplejen kommer forbi, men ellers er det frivillige, som er omkring patienterne. Den sidste del er det ikke muligt at etablere i Danmark. Derfor har vi kigget på hvordan vi så kan gøre det. Vi vil derfor gerne et plejehjem med sundhedspersonalet f.eks. hjælpende og assistenterne. Hos os er der mulighed for at bo i længere tid, blot man har fået diagnosen livstruende kronisk sygdom og er terminal. Ofte opleves det, at patienter der får en god lindrende behandling i trygge rammer blomsterne op og får en stabil periode. 

Vi ønsker, at tilbyde et hjem med varme, hjemlige omgivelser og hvor der gives  personlig omsorg til den enkelte beboer, men også at der gives omsorg til deres pårørende. Der er  personale døgnet rundt i huset og i samarbejde med frivillige, men også pårørende sørger vi for, at den enkelte beboer føler sig hjemme. 

Ingen ønsker at kommer på et plejehjem, men når situation ændre sig, og der ikke længere er mulighed for at være i eget hjem, er det vigtigt at finder et sted, hvor man føler sig hjemme. Det er hvad Hospicehjemmet Ebenhaezer ønsker, at tilbyde, at vores beboer føler anerkendelse, at de stadig har selvbestemmelse over deres liv og hvad der er vigtigt for dem, at holde fast i også når man er flyttet på et plejehjem. Personalet har fokus på at hvad beboerne selv kan, og  det er vigtigt at holde fast i disse funktioner og hvor der er behov for hjælp eller støtte finder vi sammen løsninger. Løsninger kan også være med hjælp fra velfærdsteknologi, så man dermed har mulighed for at holde fast i livskvalitet. 

Belliggenhed

Da vi søgte et sted, hvor vi kunne etablere Hospicehjemmet, gik vores præference til at det skulle være en anderledes tilbud, da vi mener at alle har ret til vælge, hvor de gerne vil bo. Der er mennesker, som kan lide at bo midt i byen, andre vil gerne bo ved vandet. Vi har valgt, at vi vil bygge et hus midt i naturen, hvor der er skov og dyr omkring huset og dermed give ro, som mange har behov for, når de kommer i den terminale fase af deres sygdom.  

Hospicehjemmets Ebennaezers placering:

Vi ønsker at Hospicehjemmet bliver bygget i Vesterlund, som ligger 8 km. fra Give, tæt ved motorvejen mellem Billund, Herning og Vejle. Indenfor en halv time kan man være i alle 3 byer.  Omgivelserne er flot natur med en del skov tæt ved Rørbæk Sø. Der er plads til at have små dyr omkring sig. Lokalsamfundet har et stærkt sammenhold, og de brænder for at være en del af det frivillige arbejde omkring Hospicehjemmet. Vi har haft møde i det lokale forsamlingshus, hvor der var mere end 60 mennesker, som kom og hørte på os, de gik hjem med stor entusiasme og forventning om, at Hospicehjemmet bliver til virkelighed.  Vi har valgt Vesterlund, da vi ønsker et sted med ro og smuk natur. Mange af de terminale beboere har ikke behov for mere end det. 

Se video af omgivelserne her

Vores base er i udkanten af Vesterlund. Her er et stille naturskønt område med 6 hektar grund, hvor 2 hektar er skov som ligger omkring matriklen. Der er mulighed for at have små dyr omkring huset. Vi er tæt ved Rørbæk sø, og deres flotte naturomgivelser. Der også mulighed for at komme til storbyer som Vejle, da huset ligger ca. 9 km. fra motorvejen.